ประชุมรับฟังคำชี้แจงกรณีคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสมุทรปราการ และการแจ้งกำหนดการรับขึ้นทะเบียน

     ประชุมรับฟังคำชี้แจงกรณีคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสมุทรปราการ และการแจ้งกำหนดการรับขึ้นทะเบียน

แหล่งที่มา : สอท.สป.
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 31-07-2556